Latech

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI TẬN THU TÀI NGUYÊN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ – Trực thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển Khu vực (SITECH).
– Tên giao dịch: LATECH
– Trụ sở: Xóm 2 Trung tâm Xóm 2 Đông La, La tinh, Hoài Đức, Hà Nội.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
– Nghiên cứu ứng dụng, thực hiện các đề tài Khoa học – Công nghệ: Xử lý nước thải xi mạ, các nguồn thải quá trình thuỷ luyện, hoả luyện trong các nhà máy, khu công nghiệp, các doanh nghiệp đưa ra quy trình chuẩn ứng dụng vào thực tế bảo vệ môi trường.
– Thu mua vận chuyển các loại nước, chất thải rắn trong ngành xi mạ, khai khoáng, khai thác vàng, luyện kim về xưởng Nghiên cứu – Thực nghiệm để thực hiện các chương trình đề tài nghiên cứu thử nghiệm tại xưởng Nghiên cứu – Thực nghiệm của Trung tâm LATECH.
– Xử lý rác thải điện tử (E- Waste).
– Thành lập các xưởng sản xuất tại các vị trí thích hợp gần nguồn thải và vật tư trên địa bàn toàn quốc.
– Buôn bán các kim loại mầu, tinh quặng thu hồi tận thu… để tự bù đắp trả lương và phục vụ quá trình nghiên cứu thử nghiệm.
– Tổ chức chiết xuất, tinh chế sản phẩm kim loại theo yêu cầu của Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển Khu vực (SITECH)
– Khai thác và tham gia các hợp đồng chuyển giao công nghệ, bán công thức, gói thầu EPC theo sự thống nhất bằng văn bản của các thành viên và SITECH.
– Tích cực tham gia các hội chợ KH&CN (Techmart) do Bộ KH&CN, các Sở KH&CN tổ chức.

Không tìm thấy

Xin lỗi bạn, trang yêu cầu không tìm thấy. Bạn có thể chuyển sang tìm kiếm nội dung.