Tiensontech

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI KHOÁNG SẢN TẬN THU TÀI NGUYÊN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – Trực thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển Khu vực (SITECH).
– Tên giao dịch: TIENSONTECH
– Trụ sở xưởng thực nghiệm: Xóm Đá bạc, xã Liên sơn, huyện Lương sơn, tỉnh Hoà bình.
– Văn phòng giao dịch: Biệt thự B8, Khu Lão thành CM, Yên hoà, Cầu giấy, Hà nội

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới xử lý nước thải, chất thải rắn. tận thu tái tạo tài nguyên bảo vệ môi trường các nguồn thải sau khai thác khoáng sản tại các khu khai đào khoáng sản thuộc tỉnh Hoà bình.
– Thu mua vận chuyển các loại nước thải, chất thải rắn, bã bùn thải tại các khu khai đào khoáng sản trước đây của tỉnh Hoà bình và các tỉnh khác trong ngành khai thác khoáng sản, luyện kim …. về xưởng sản xuất thực nghiệm để thực hiện các chương trình đề tài nghiên cứu thử nghiệm tại cơ sở xưởng của Trung tâm
– Tổ chức chiết xuất tinh chế sản phẩm kim loại theo yêu cầu của Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển Khu vực (SITECH)
– Khai thác và tham gia các hợp đồng chuyển giao công nghệ, bán công thức, thực hiện các gói thầu EPC theo sự thống nhất bằng văn bản của các thành viên và SITECH.
– Xử lý rác thải điện tử (E- Waste).
– Tích cực tham gia các hội chợ KH&CN (Techmart) do Bộ KH&CN, các Sở KH&CN tổ chức.

Không tìm thấy

Xin lỗi bạn, trang yêu cầu không tìm thấy. Bạn có thể chuyển sang tìm kiếm nội dung.