Liên hệ
LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KHU VỰC SITECH

Địa chỉ: 68 Hàng Đào, Hoàn kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0438.257.879

Chỉ đường

Liên hệ với chúng tôi