Liên hệ
LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KHU VỰC SITECH

Liên hiệp khoa học công nghệ và hợp tác phát triển khu vực Sitech

Địa chỉ: 68 Hàng Đào, Hoàn kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0438.257.879

Chỉ đường

Liên hệ với chúng tôi