Chi tiết bài viết

ENZYME S2n LÀ GÌ?

ENZYME S2n ( Cải Tạo Đất) là gì? ENZYME S2n LẤY LẠI SỰ TINH TUÝ CỦA TRỜI ĐẤT TỪ GỐC Thành phần bao gồm vỏ, thân, lá, rễ các loại thực vật được xử lý đặc biệt loại trừ các nấm mốc, vi khuẩn, vi rút có hại và kim loại nặng. ENZYME S2n bao gồm nhiều chất xúc tác sinh học, các được kích hoạt các thành phần EnZyme tự nhiên từ nhiều loại cây cỏ. Tuyệt đối không có các hoocmon, chất kích thích tăng trưởng hóa học nhân tạo. ENZYME S2n có tác dụng cải tạo mạnh mẽ đất trồng, tự động cân bằng độ PH của đất và tạo độ tơi xốp cho các tập đoàn vi sinh bản địa có ích phát triển. ENZYME S2n giúp giảm tối đa lượng phân bón hóa học khác. ĐẤT được bổ sung nhiều GIÁ THỂ ENZYME sẽ được hồi sinh nhanh chóng và màu mỡ. ENZYME S2n Tăng năng suất, phẩm cấp, hương vị đặc trưng của cây trồng và mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. ENZYME S2n làm cho nền đất sạch, cân đối từ ngàn xưa… vì thế cho ra các sản phẩm sạch, phòng các bệnh tim mạch, chống ung thư hữu hiệu. TINH HOA của ĐẤT TRỜI được kết tinh trong ENZYME S2n cho vụ mùa xanh sạch, bảo vệ sức khỏe anh cho tôi và cho con cháu chúng ta!