Chi tiết bài viết

Cây chè Hữu cơ

Enzyme S2n cho ra sản phẩm sạch: Hương thơm, ngậy, đậm đà, ít đắng trát, dư vị ngọt thấm lâu!